Situri propuse - pe categorii

Atenţie: Materialul publicat pe acest website este în continuă schimbare! Site-ul este rezultatul colaborării şi interacţiunii mai multor organizaţii şi persoane fizice, astfel limitele (shapefile-urile) siturilor si conţinutul fişelor standard Natura 2000 sunt în continuă schimbare. Procesul se va încheia în data de 31 octombrie 2010. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi!

 • Carnivore mari   ( 32 Articole )

  Situri noi propuse pentru carnivore mari (dar care au în componenţă şi alte habitate şi specii de interes comunitar).

   

 • Paduri   ( 25 Articole )

  Situri care au în componenţă majoritar păduri (dar şi alte habitate şi specii de interes comunitar).

   

 • Pajişti mezo-higrofile şi fânaţe montane   ( 13 Articole )

  Situri care au în componenţă majoritar pajişti mezo-higrofile şi fânaţe montane (dar şi alte habitate şi specii de interes comunitar).

   

 • Pajişti sărăturate şi pe loess panonice   ( 125 Articole )

  Situri care au în componenţă majoritar pajişti sărăturate şi pe loess din regiunea biogeografică Panonică (habitatele 1530 şi 6250 dar şi alte habitate şi specii de interes comunitar).

   

 • Pajişti stepice subpanonice   ( 13 Articole )

  Situri care au în componenţă majoritar pajişti stepice subpanonice (dar şi alte habitate şi specii de interes comunitar).

   

 • Popândău (Spermophilus citellus)   ( 82 Articole )

  Situri noi propuse în special pentru popândău (Spermophilus citellus) (dar care au în componenţă şi alte habitate şi specii de interes comunitar).

   

 • Râuri / Lacuri   ( 107 Articole )

  Situri care au în componentă redominant habitate asociate cursurilor de apă (dar şi alte habitate şi specii de interes comunitar).