Situri propuse - pe categorii
 • Paduri

  Situri care au în componenţă majoritar păduri (dar şi alte habitate şi specii de interes comunitar).

   

 • Pajişti sărăturate şi pe loess panonice

  Situri care au în componenţă majoritar pajişti sărăturate şi pe loess din regiunea biogeografică Panonică (habitatele 1530 şi 6250 dar şi alte habitate şi specii de interes comunitar).

   

 • Pajişti stepice subpanonice

  Situri care au în componenţă majoritar pajişti stepice subpanonice (dar şi alte habitate şi specii de interes comunitar).

   

 • Pajişti mezo-higrofile şi fânaţe montane

  Situri care au în componenţă majoritar pajişti mezo-higrofile şi fânaţe montane (dar şi alte habitate şi specii de interes comunitar).

   

 • Carnivore mari

  Situri noi propuse pentru carnivore mari (dar care au în componenţă şi alte habitate şi specii de interes comunitar).

   

 • Râuri / Lacuri

  Situri care au în componentă redominant habitate asociate cursurilor de apă (dar şi alte habitate şi specii de interes comunitar).

   

 • Popândău (Spermophilus citellus)

  Situri noi propuse în special pentru popândău (Spermophilus citellus) (dar care au în componenţă şi alte habitate şi specii de interes comunitar).